Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                                  

 

 

З глибоким сумом сповіщаємо, що 15 серпня 2022 року на 76-му році пішов з життя відомий учений у галузі розробки родовищ корисних копалин, фізичних процесів гірничого виробництва, Заслужений шахтар України, повний кавалер ордену «Шахтарська слава», лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Володимир Герасимович Гріньов.

В.Г. Гріньов народився 21.09.1946 року. Вищу освіту отримав на гірничому факультеті Донецького політехнічного інституту, який закінчив у 1969 році. Далі, як дипломований гірничий інженер, він працював на підприємствах вугільної галузі до вступу в аспірантуру Московського гірничого інституту, яку успішно закінчив у 1977 році по спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла (гірничих порід)» і захистив кандидатську дисертацію.

Свій науковий шлях В.Г. Гріньов почав у 1980 році, коли прийшов на роботу в Інститут гірничої справи півночі РАН (м. Якутськ). Науковий та творчий потенціал реалізувався у 1993 році коли він захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук «Оцінка і вибір раціональних параметрів підземної розробки рудних родовищ Якутії». Невдовзі у 1996 році йому було присвоєне учене звання професора.

Подальшу наукову діяльність професор В.Г. Гріньов продовжив вже в Україні працюючи з 2000 року у Донецькій облдержадміністрації на посаді першого заступника начальника Управління вугільної промисловості. В цей час реалізувався його організаційний та фаховий потенціал, під час координації діяльності наукових установ в області, що займалися проблемами гірничої галузі. На цій посаді він вміло застосовував великий виробничий та науковий досвід. За його безпосередньої участі вперше Управлінням розроблені пропозиції щодо реалізації законодавчих актів України про вільні зони та про банкрутство на підприємствах вугільної промисловості, формувалася програма “Українське вугілля”, які дозволяли прогнозувати та керувати процесами розвитку вугільної галузі.

В цей же час В.Г. Гріньов розпочав плідну співпрацю з Інститутом фізики гірничих процесів Національної академії наук України, спочатку як сумісник та член Вченої ради інституту і Спецради з захисту дисертацій, а з 2008 року він працює на посаді провідного наукового співробітника, далі заступника директора, а з 2013 по 2018 рік - директора Інституту, з 2018 року і до останніх днів життя – на посаді завідувача лабораторії проблем розробки родовищ корисних копалин. На посаді директора Інституту Гріньов В.Г. зміг зберегти в умовах переміщення і повної невизначеності донецький український академічний інститут.

Гріньов В.Г. мав беззаперечний авторитет серед колег. Це дозволило йому у різні роки входити до складу експертів експертної Ради ВАК України з розробки корисних копалин, секцій гірничої справи та раціонального природокористування експертної ради Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Центральної комісії з раптових викидів на вугільних шахтах України. Варто відзначити, що Гріньов В.Г. багато часу приділяв атестації кадрів вищої кваліфікації, був головою Спеціалізованої вченої Ради із захисту дисертацій, головою та членом редакційних колегій провідних наукових журналів.

В.Г. Гріньов завжди приділяв велику увагу роботі з молоддю і підготовці наукових кадрів. Ще у «сибірському» періоді п’ятеро з його учнів захистили кандидатські дисертації. Надалі в ІФГП НАН України під його керівництвом було захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації. Професор В.Г. Гріньов є засновником і керівником наукової школи в галузі технічних наук «Технологічні аспекти фізики гірничих процесів». Напрями науково-технічної діяльності школи – розробка найбільш ефективних і економічно виправданих виробничих процесів, прийомів і способів зміни природного стану надр Землі, задля освоєння родовищ корисних копалин.

Науковий доробок Гріньова В.Г. становить більше 250 наукових праць, серед них 13 монографій, 22 авторських свідоцтва та 15 патентів на винаходи, які присвячені пошуку шляхів розв’язання проблем вугільної галузі та покращенню фінансового стану вугільних підприємств, підвищенню ефективності використання природно-ресурсного й енергетичного потенціалу існуючого шахтного фонду, адаптації галузі до ринкових умов господарювання.

Наукова громадськість, колеги, друзі та учні щиро сумують та висловлюють співчуття його рідним і близьким.

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...